dats24 logo
inzichten28/5/2024

Zo wordt je voorschot berekend

Er wordt heel wat gecommuniceerd over het voorschotbedrag op gas en elektriciteit. Bij DATS 24 baseren we onze berekening telkens op de actuele energieprijzen met vooruitzicht op het jaar. No-nonsense, transparant en eerlijk. Hoe we je voorschot berekenen, vertellen we je hier graag.

Hoe berekent DATS 24 mijn voorschot?

Ben je al langer klant? Bij je afrekeningsfactuur herberekenen we je voorschotbedrag jaarlijks op basis van de actuele energieprijzen, je geschatte jaarlijkse verbruik en je verbruiksprofiel dat ons wordt meegedeeld door je netbeheerder.

Net klant geworden? Dan baseren we je voorschot altijd op het verbruik dat je ingaf tijdens je registratie. Zijn die cijfers niet bekend, dan maken we een inschatting op basis van je gezinssamenstelling en woonsituatie. Woon je bijvoorbeeld in een nieuwbouw, dan houden we daar zeker rekening mee.

Wil je klant worden en twijfel je over je energieconsumptie? Voer dan de energiesimulatie uit!

Je verbruiksvolume is het startpunt om je jaarlijkse afrekening – en dus je maandelijkse voorschot – correct in te schatten. Hou hier rekening mee:

  • Als je werkelijke energieverbruik hoger of lager is dan het verbruik dat je opgaf bij je inschrijving, heeft dat een invloed op je jaarafrekening.

  • Netbeheerders passen hun tarieven jaarlijks aan, waardoor onze inschatting kan afwijken van het werkelijke toegepaste tarief.

We verspreiden je jaarlijkse kosten netjes over twaalf maanden. Zo betaal je iedere maand een vast bedrag en benadert de eindafrekening onze inschatting zo dicht mogelijk.

Waar gaat mijn voorschot naartoe?

Je hebt energie nodig om het licht te laten branden en je huis te verwarmen. Daar betaal je een energieprijs voor, die bestaat uit 3 elementen; de nettarieven, de heffingen en tenslotte de energiekost.


Je netbeheerder rekent nettarieven aan om energie tot bij jou thuis te krijgen. DATS 24 neemt die nettarieven op in je voorschotfactuur en stort die integraal door naar je netbeheerder.

De federale en de Vlaamse overheid heffen verschillende belastingen op je energie; de federale accijns, de energiebijdrage, en de bijdrage aan het energiefonds. Ook hier hetzelfde verhaal: DATS 24 verrekent die bijdrages in je factuur en stort die automatisch door aan de overheid.

De energiekost is het deel van je factuur dat we aanwenden om je een stabiele energievoorziening te garanderen en onze diensten uit te breiden. Verder investeren we in 100% groene, Belgische energiebronnen. Zo verminderen we stap voor stap onze afhankelijkheid van niet-hernieuwbare energie en maken jij en wij samen de groene toekomst.

Het prosumententarief is enkel van toepassing als je zonnepanelen en een terugdraaiende teller hebt. Al deze kosten worden via DATS 24 verrekend samen met de verplichte 6% btw.

 

Berekening van je effectieve afrekening voor elektriciteit.

  • 44%: de kost van de elektriciteit zelf

  • 30%: heffingen en taksen

  • 20%: netbeheerkosten (distributie- en transportkosten)

  • 6%: btw

Berekening van je effectieve afrekening voor aardgas.

  • 66%: de kost van de aardgas zelf

  • 16%: netbeheerkosten (distributie- en transportkosten)

  • 12%: heffingen en taksen

  • 6%: btw

(bron: creg.be, januari 2024)