dats24 logo
besparen|inzichten|energie lifehacks2/3/2024

Wat betekent het capaciteitstarief voor jou?

In januari 2023 werd in Vlaanderen het capaciteitstarief geïntroduceerd. Dus nu worden je netkosten bepaald op basis van het piekvermogen dat je van het elektriciteitsnet vraagt. We gidsen je graag door deze verandering en vertellen je wat dat voor jouw energiefactuur betekent.

Wat is het capaciteitstarief?

We kunnen je geruststellen: het capaciteitstarief is geen nieuw of bijkomend tarief, maar een andere manier om je distributiekosten te berekenen. Dat zijn de kosten die je ook nu al betaalt voor het gebruik en onderhoud van het elektriciteitsnet. Met die nieuwe berekeningswijze willen de netbeheerders ons ertoe aanzetten ons verbruik te spreiden in de tijd waardoor het elektriciteitsnet minder belast wordt.

Waarom betalen we het capaciteitstarief?

Door de invoering van het capaciteitstarief hoopt de VREG het elektriciteitsnet minder te belasten. Door de energietransitie, de overschakeling van fossiele- en nucleaire energiebronnen naar hernieuwbare energiebronnen, neemt die belasting namelijk toe. Wanneer we met z’n allen gelijktijdig onze elektrische auto opladen, de wasmachine laten draaien en onze woning opwarmen met een warmtepomp, raakt het elektriciteitsnet mogelijk overbelast. De distributienetbeheerders zouden dan zware investeringen moeten doen om de capaciteit van het net uit te breiden en dat zou dan weer de distributiekosten van de gebruikers fel doen stijgen.

Om dat te voorkomen moedigt de VREG iedereen aan om het net efficiënter te gebruiken via het capaciteitstarief. Wie het netwerk minder belast door gespreid te verbruiken, wordt dus beloond.

Goed om weten:

Als je wil berekenen wat het capaciteitstarief voor jou betekent, kan je een simulatie maken op de website van de VREG.

Hoe wordt het capaciteitstarief berekend?

Het capaciteitstarief wordt berekend aan de hand van de gegevens uit je digitale meter. Die meet je verbruik in blokken van een kwartier en hij onthoudt daarbij het gemiddelde verbruik binnen dat kwartier. Het kwartier met het hoogste gemiddelde verbruik is je ‘maandpiek’. Die maandpieken vormen de basis voor de berekening van je capaciteitstarief.Analoge meters kunnen geen verbruikspieken meten. Voor wie op 1/1/2023 nog een klassieke meter heeft, wordt het capaciteitstarief berekend op basis van een gemiddelde maandpiek van 2,5 kW. Uiterlijk op 1/7/2029 moeten alle gezinnen en kleine bedrijven in Vlaanderen over een digitale meter beschikken.

Moet ik meer betalen?

Voor een gemiddeld gezin wordt ongeveer 20% van de factuur bepaald door het capaciteitstarief. De overige 80% is nog altijd afhankelijk van je verbruik. Of je meer zal betalen, hangt dus grotendeels van jezelf af. Je kan de kosten onder controle houden door zo weinig mogelijk energie te verbruiken, door je verbruik te spreiden in de tijd en pieken te vermijden. Hier vind je alvast enkele tips.

Concrete tips voor het capaciteitstarief

  1. Spreid je verbruik maximaal. Vermijd vooral dat grote verbruikers (o.a. elektrische auto, warmtepomp, elektrische boiler) op hetzelfde moment stroom verbruiken.

  2. Ga digitaal! Je digitale meter volgt je verbruik tot in de puntjes voor je op. Daardoor weet je perfect wanneer je het meeste verbruikt en kan je bijsturen.

  3. Check of je (af)wasmachine, droogkast, oven… een uitgestelde startfunctie hebben en activeer ze om de beurt.

  4. Bekijk of zonnepanelen in combinatie met een slimme thuisbatterij voor jou een mogelijkheid zijn. Deze laatste zorgt er o.a. voor dat je verbruikspieken worden afgevlakt door gebruik te maken van opgeslagen energie.

  5. Kies voor ‘traag laden’ van je elektrische wagen. Dat wil zeggen dat je je laadbeurt spreidt over iets meer uren dan gebruikelijk.

  6. Als je geen thuisbatterij hebt, probeer dan zoveel mogelijk te verbruiken op het moment dat je zonnepanelen elektriciteit produceren.

Krijg meer persoonlijk advies tijdens de workshop ‘(Be)spaar je energie’.