dats24 logo
DATS 24 initiatieven|trending19/4/2024

‘Beste van de test’ voor energie volgens Testaankoop

Sinds 2020 kan je als inwoner van Vlaanderen of Wallonië bij DATS 24 niet alleen terecht voor brandstoffen en elektrisch laden. We bieden je ook aardgas en 100% groene stroom aan. We wilden daarbij van in het begin een eenvoudig, transparant aanbod delen met lage prijzen. In een complexe energiemarkt was dat een uitdaging die we graag aangingen.

Onze inspanningen vielen Testaankoop op. Na vergelijkende en onafhankelijke testen en analyses kende de consumentenorganisatie ons in 2023 het label ‘Beste van de test’ toe.

Wat heeft Testaankoop beoordeeld?

Testaankoop is een onafhankelijke organisatie die consumenten informeert, verdedigt en vertegenwoordigt. Ze focussen dan ook op vier essentiële criteria in hun beoordeling van ons energieaanbod voor jou:

  • Hoe toegankelijk is het aanbod?

  • Hoe transparant is de tariefstructuur?

  • Hoe gaat de energieleverancier om met de gegevens van zijn klanten (gedragscode)?

  • Hoe tevreden zijn effectieve klanten?

DATS 24 scoorde positief op alle criteria. Enerzijds omdat je laagdrempelig klant kan worden en je kan rekenen op één transparant, variabel tarief. Anderzijds omdat we de gedragscode ter bescherming van jou als klant hebben ondertekend en zeer ernstig nemen.

En ook omdat…

Een label als ‘Beste van de test’ is natuurlijk pas echt terecht wanneer het ook rekening houdt met de ervaring van de klanten zelf. En die gaven DATS 24 een goede score van 78/100 (‘hoge tevredenheid’). Testaankoop hanteert hiervoor twee strenge voorwaarden: de tevredenheidsscore telt pas mee vanaf 30 deelnemers en moet minimaal 65/100 zijn om van tevredenheid te kunnen spreken.

Het label ‘Beste van de test’ is een mooie erkenning voor ons en vooral een motivatie om ons aanbod te blijven vergemakkelijken en verbeteren voor jou!