dats24 logo
DATS 24 vrouw met mobiel

Een variabel tarief: een verstandige keuze

Straffe cijfers: mensen die kiezen voor een variabel energietarief betalen voor 85 % van de tijd voelbaar minder voor dezelfde hoeveelheid elektriciteit en aardgas. Vraag en antwoord hier.

Een vaste of variabele energieprijs, wat betekent dat?

Bij DATS 24 krijg je de prijs die wij krijgen, simpel gezegd. Die is gebaseerd op de schommelende marktprijs. Op je maandelijkse voorschotfacturen staat net als bij een vast contract een bepaald voorschotbedrag dat nog geen rekening houdt met die prijsschommelingen. De schommelingen van de marktprijs worden je pas doorgerekend bij je (jaarlijkse) afrekening. In 85% van de gevallen betaal je minder met een variabel dan met een vast contract. En zo krijg je bij ons altijd de scherpste prijs.

Is een variabel tarief altijd goedkoper?

We kunnen niet voorspellen of je afrekeningen bij een variabel contract altijd goedkoper zullen zijn dan bij een vast contract. Factoren als zon en wind, vraag en aanbod … zorgen immers dat de marktprijs per uur schommelt. Ook macro-economische factoren (pandemie, oorlog, ...) hebben soms een tijdelijke invloed. Maar wat we wel weten, is dat bij een globale prijsvergelijking van de afgelopen jaren het variabele tarief als duidelijke winnaar uit de bus komt.

Deze grafiek toont de evolutie van elektriciteitsprijzen sinds 2014 voor variabele tarieven (blauwe lijn) en vaste tarieven (rode lijn). Je energieprijs wordt bij ons berekend op basis van de variabele tarieven. Die dalen of stijgen sneller dan de vaste tarieven, maar op lange termijn vlakken de verschillen tussen beide grotendeels uit, meestal in het voordeel van de variabele tarieven. Zo zie je dat van 2014 tot nu, met uitzondering van 2022, de variabele tarieven goedkoper zijn. Door de juiste keuze te maken, spaar je op termijn dus heel wat geld uit.

Hoe hard kan je energietarief variëren?

Ook met een variabel tarief hoef je je geen zorgen te maken over plotse prijsstijgingen op de energiemarkt. De prijs die je momenteel al voor je elektriciteit en gas betaalt, bestaat maar voor een gedeelte uit de effectieve kostprijs van de energie. Het overige deel is voorbehouden voor vaste componenten als heffingen of distributiekosten. Wanneer we je bij DATS 24 een variabel energietarief aanbieden, is dus alleen die kostprijs van de energie variabel. Daardoor hebben prijsschommelingen maar een beperkte impact op de prijs die jij betaalt voor je energie.

Berekening van je effectieve afrekening voor elektriciteit.

  • 44%: de kost van de elektriciteit zelf

  • 30%: heffingen en taksen

  • 20%: netbeheerkosten (distributie- en transportkosten)

  • 6%: btw

Berekening van je effectieve afrekening voor aardgas.

  • 66%: de kost van de aardgas zelf

  • 16%: netbeheerkosten (distributie- en transportkosten)

  • 12%: heffingen en taksen

  • 6%: btw

(bron: creg.be, januari 2024)

Waarom zoveel extra kosten?

Het valt je ongetwijfeld op dat heffingen en taksen een flink percentage opeisen van je afrekening. Elke leverancier rekent die kosten aan en bezorgt ze voor herinvestering terug aan de overheid. Voorbeelden van investeringen zijn de denuclearisatie van de kerncentrales in Mol, de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en de ondersteuning van groene stroom. Daarnaast hebben deze heffingen ook een sociale functie, zoals maximumprijzen voor beschermde klanten en het aanvullen van het fonds van de sociale zekerheid.