dats24 logo

Je energiefactuur uitgelegd

Energiefacturen kunnen voor heel wat vragen zorgen. Op deze pagina geven we je een duidelijk overzicht van de verschillende soorten facturen bij DATS 24. Sommige facturen krijg je slechts één keer per jaar, andere krijg je maandelijks.

Welke soorten facturen zijn er?

Er zijn doorgaans 3 soorten energiefacturen:

 • De afrekeningsfactuur

  Deze factuur rekent een bepaalde periode (van meestal 1 jaar) af en wordt opgesteld na je jaarlijkse meteropname. Het kan gaan om een digitale meteropname of een analoge meteropname.

 • De voorschotfactuur

  Deze maandelijkse voorschotbetaling helpt je jaarlijkse afrekening zo dicht mogelijk bij nul te brengen.

 • De correctiefactuur

  (een deel van) de factuur wordt teruggedraaid. Hiervoor krijg je eventueel een terugbetaling. Voor het teruggedraaide deel krijg je een nieuwe afrekeningsfactuur. Dat kan ook voor de volledige factuur gebeuren, het hoeft geen deel te zijn.

De afrekeningsfactuur bestaat uit 3 grote delen

 • het algemene overzicht van je afrekening

 • de historiek van je voorschotfacturen en je verbruik

 • de details van je afrekening per product (elektriciteit en/of aardgas). Deze details staan alleen in een afrekeningsfactuur

Extra uitleg

 1. Persoonlijke gegevens

  Persoonlijke informatie met betrekking tot het Xtra-account waarmee je energiecontract geregistreerd is.

  Deze gegevens kunnen verschillen van je leveradres.

 2. DATS 24-gegevens

  Informatie over je contract bij DATS 24:

  Het klantnummer is essentieel om je te identificeren wanneer je contact met ons opneemt.

  Het factuurnummer is het unieke nummer van je factuur.

  De factuurdatum is de datum waarop je factuur is opgesteld.

 3. Wat staat er in het algemene overzicht?

  In het vak van het algemene overzicht van je factuur zie je:

  De periode waarop je factuur van toepassing is.

  Het te betalen bedrag voor gas en elektriciteit, exclusief btw & inclusief btw.

  Het al gefactureerde voorschotbedrag.

  Het verschil tussen deze twee bedragen is het te betalen/ontvangen bedrag.

 4. Wat zeggen de verbruiksgegevens?

  In dit gedeelte splitsen we het te betalen bedrag op per product. Je vindt hier ook je EAN-nummer en je leveringsadres terug.

 5. Wat zeggen de meterstanden?

  Hier zie je het overzicht van je verbruik, de vorige meterstand en de laatste meterstand. Je vindt er ook je totale verbruik van de gefactureerde periode terug.

 6. Wat staat er onder ‘Betalingsinformatie’?

  Hier vind je 4 belangrijke elementen terug;

  Het openstaande bedrag, inclusief btw

  De vervaldatum

  Het rekeningnummer van DATS 24

  De gestructureerde mededeling

  Als je gekozen hebt voor een domiciliëring en als ze actief is, wordt dat in dit vak vermeld. Als je geld terugkrijgt, wordt hier ook het rekeningnummer vermeld waarop we dat terugbetalen.

 7. Je nieuwe voorschotbedrag

  Het nieuwe voorschotbedrag wordt toegepast vanaf je eerstvolgende voorschotfactuur. Dat bedrag wordt berekend op basis van 2 elementen: de jaarlijkse schatting van je verbruik die we van de netbeheerder ontvangen en de schatting van de toekomstige prijzen.

 1. Wat vind ik in de historiek van mijn voorschotfactuur?

  In dit deel van je afrekeningsfactuur vind je alle vroegere voorschotfacturen terug waarmee rekening is gehouden voor deze afrekening.

 2. Wat is mijn historisch verbruik?

  Dit is de historiek van het verbruik van je elektriciteits- en/of gasaansluitingen.

  Deze grafieken tonen je jaarlijkse verbruikshistoriek, gebaseerd op de gegevens die wij van je netbeheerder hebben ontvangen. De verbruikshistoriek van het lopende jaar komt overeen met je verbruik tot je laatste meteropname.

 1. Volledige gegevens van je factuur

  Dit zijn de details van het bedrag dat aangerekend wordt voor je verbruik.

 2. Wat zijn vaste kosten?

  De vaste kosten komen overeen met de prijs van je abonnement bij DATS 24. Deze zijn vastgesteld op basis van de tariefkaart die je bij je inschrijving hebt ondertekend en worden berekend naar rato van het aantal dagen dat je klant bent.

 3. Wat zijn energiekosten?

  Deze kosten komen overeen met de kosten van de door jou verbruikte energie.

  Als je geen digitale meter hebt die is ingesteld om ons maandelijks informatie over je verbruik te bezorgen, wordt je totale verbruik verdeeld volgens het RLP-gebruiksprofiel. Deze RLP-curve geeft aan welk percentage van je totale volume je voor een bepaalde maand in rekening wordt gebracht.

 4. Wat is een eenheidsprijs?

  Met een variabel energiecontract verandert het bedrag dat je betaalt voor je energie elke maand. Hoewel de formule gedurende de hele duur van je contract dezelfde blijft, varieert de parameter "TTF_RLP" in die formule elke maand en die zorgt ervoor dat de uiteindelijke prijs maandelijks varieert.

  Deze parameter is bekend aan het einde van elke maand en je kan de evolutie van de prijs raadplegen in de FAQ.

  Voor een beter begrip volgt hierna een voorbeeld van hoe je de prijs kan berekenen.
  Formule voor enkelvoudig tarief gebaseerd op de tariefkaart van november 2022:


  TTF_RLP x 0.1041 + 0.1855

  Parameterwaarde TTF_RLP:

  januari 2023: 63,97 €/MWh

  februari 2023: 53,96 €/MWh


  → Eenheidsprijs enkelvoudig tarief van januari 2023: 63,97 x 0.1041 + 0.1855 = 6.845 €c/kWh

 5. Certificaatkosten hernieuwbare energie

  Dit zijn kosten verbonden aan groenestroomcertificaten. Deze kosten zijn dynamisch en liggen dus niet vast volgens de tariefkaart die je hebt ondertekend.

 6. Transport- en distributiekosten

  Deze kosten kent je netbeheerder toe voor het transport en de distributie van je energie. Transport- en distributiekosten zijn dynamisch, ze liggen dus niet vast volgens de tariefkaart die je hebt ondertekend. Ze variëren ook volgens je netbeheerder en worden 1-op-1 doorgestort naar de distributienetbeheerder.

 7. Heffingen en toeslagen

  Deze worden 1-op-1 doorgestort naar de overheid.

 8. Het totaalbedrag van je verbruik, inclusief btw

   .

 1. Volledige gegevens van je factuur

  Dit zijn de details van het bedrag dat aangerekend wordt voor je verbruik.

 2. Wat zijn vaste kosten?

  De vaste kosten komen overeen met de prijs van jouw abonnement bij DATS 24. Deze zijn vastgesteld op basis van de tariefkaart die je bij je inschrijving hebt ondertekend en worden berekend naar rato van het aantal dagen dat je klant bent.

 3. Wat zijn energiekosten?

  Deze kosten komen overeen met de kosten van de door jou verbruikte energie.

  Als je geen digitale meter hebt die is ingesteld om ons maandelijks informatie over je verbruik te bezorgen, wordt je totale verbruik verdeeld volgens het RLP-gebruiksprofiel. Deze RLP-curve geeft aan welk percentage van je totale volume je voor een bepaalde maand in rekening wordt gebracht.

 4. Wat is een eenheidsprijs?

  Met een variabel energiecontract verandert het bedrag dat je betaalt voor je energie elke maand. Hoewel de formule gedurende de hele duur van je contract dezelfde blijft, varieert de parameter "BE_spotRLP" in die formule elke maand en die zorgt ervoor dat de uiteindelijke prijs maandelijks varieert.

  Deze parameter is bekend aan het einde van elke maand en je kan de evolutie van de prijs raadplegen in de FAQ.
  Voor een beter begrip volgt hierna een voorbeeld van hoe je de prijs kan berekenen.
  Formule voor enkelvoudig tarief gebaseerd op de tariefkaart van november 2022:

  BE_spotRLP x 0.1067 + 0.592

  Parameterwaarde BE_spotRLP:

  januari 2023: 134,69 €/MWh

  februari 2023: 145,85 €/MWh


  → Eenheidsprijs enkelvoudig tarief van januari 2023: 134,69 x 0.1067 + 0.592 = 14.963 €c/kWh

 5. Transport- en distributiekosten

  Deze kosten kent je netbeheerder toe voor het transport en de distributie van je energie. Transport- en distributiekosten zijn dynamisch, ze liggen dus niet vast volgens de tariefkaart die je hebt ondertekend. Ze variëren ook volgens je netbeheerder en worden 1-op-1 doorgestort naar de distributienetbeheerder.

 6. Heffingen en toeslagen

  Deze worden 1-op-1 doorgestort naar de overheid.

 7. Het totaalbedrag van je verbruik, inclusief btw

   .