dats24 logo

Gunstige prijs voor jouw groene stroom

Woon je in Vlaanderen en beschik je over zonnepanelen met een digitale meter? Dan geniet jij sinds kort niet meer van de zogenaamde terugdraaiende teller, maar heb je wel recht op een vergoeding voor alle overtollige stroom die jij terug op het net zet. En wij betalen daar graag een mooie prijs voor.

Na de publicatie in het Staatsblad van het arrest van het Grondwettelijk Hof, geniet je sinds 01/03/2021 niet langer van het voordeel van de terugdraaiende teller in Vlaanderen. Je krijgt wel een vergoeding voor alle overtollige stroom die je op het net injecteert als je een terugleveringscontract afsluit met je leverancier. Hoeveel deze vergoeding moet bedragen, is niet wettelijk vastgelegd en bepaalt jouw energieleverancier zelf.

Door jouw keuze voor zonnepanelen zet jij evengoed je schouders onder een groenere, duurzame toekomst. En daarom vinden wij het belangrijk dat wij jou hiervoor een mooie prijs aanbieden.