dats24 logo

Duurzaamheid zit in ons DNA

Colruyt Group en DATS 24 leggen de lat al meer dan 50 jaar hoog voor milieu en duurzaamheid. Colruyt Group is in België een referentiepunt voor duurzaam ondernemen, onder andere door sinds 2008 de CO2-uitstoot van de groep systematisch te verlagen met 20 % ten opzichte van de jaarlijkse omzet. Ontdek hieronder enkele van de grootste duurzaamheidsprojecten waarmee we stap voor stap het verschil maken.

Zelf duurzame energie produceren

Al in 1999 bouwde Colruyt Group zijn eerste eigen windturbine. Momenteel produceert de groep 31 % van zijn energiebehoefte zelf met groene energie uit zonnepanelen, warmtekrachtkoppeling (WKK) en windturbines op land. Door samen met partners continu in te zetten op innovatie, willen we op termijn ons eigen energieverbruik 100 % dekken met zelf geproduceerde groene stroom. Een recente grote stap in de groene richting is de volledige overname van Eurowatt en Parkwind door Colruyt Group en Korys (de investeringsmaatschappij van de familie Colruyt) en de integratie ervan in een nieuwe vennootschap, Virya Energy. De vier windparken van Parkwind voor de Belgische kust hebben een vermogen van 771 MW, ofwel het jaarverbruik van 850.000 gezinnen.

Zuinig omspringen met grondstoffen

Colruyt Group geeft zoveel mogelijk voorrang aan hernieuwbare energiebronnen in plaats van eindige grondstoffen. Daarom zetten we verder in op nieuwe windturbines in België en plaatsen we zonnepanelen op de daken van onze winkels. We kijken ook verder dan de landsgrenzen en investeren in offshore windparken in onder andere Ierland en Duitsland.

Duurzame mobiliteit en energie delen

DATS 24 bouwt voort op de duurzaamheidsspirit en jaren ervaring van de groep. In ons mobiliteitsaanbod pionierden we in België als aanbieder van CNG (Compressed Natural Gas). We onderzoeken ook de inzetbaarheid van andere alternatieven voor de klassieke brandstoffen, zoals elektrische laadpunten en waterstof (H2). Die alternatieven maken we laagdrempelig beschikbaar aan onze tankstations en de laadpunten aan de winkels van Colruyt Group. Onze stations onderhouden en innoveren we ook met grote zorg voor het milieu.

Ons gloednieuwe energieaanbod komt voort uit de jarenlange ervaring van de groep met het opwekken van eigen, groene stroom. Via DATS 24 biedt Colruyt Group deze stroom nu ook aan klanten aan.

Colruyt Group als duurzame 'Voice' van de Verenigde Naties

Deze en andere duurzame initiatieven krijgen heel wat weerklank in binnen- en buitenland, tot bij de Verenigde Naties toe. De VN heeft in totaal 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor 2030 geformuleerd rond uiteenlopende thema's, van gendergelijkheid tot duurzame energie. Door onze inspanningen mag Colruyt Group sinds 2017 zelfs de 'Voice' zijn van deze doelstellingen. We sensibiliseren, informeren en inspireren zowel in onze winkels als op onze eigen websites.